UWAGA!
Po kliknięciu w przycisk START gra potrzebuje kilku sekund, aby załadować wszystkie treści.
Dla uzyskania najlepszych wrażeń polecamy grać na pełnym ekranie.

Tworzenie interaktywnych spacerów wirtualnych i wizualizacji 3D